เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมปรับปรุงตู้ควบคุมไฟฟ้าแรงสูง จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมปรับปรุงตู้ควบคุมไฟฟ้าแรงสูง จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ติดต่อ อบจ.สระแก้ว