เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าไฟฟ้าเเสงสว่างและปลั๊กไฟ ภายในบริเวณงาน จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศองคืการบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าไฟฟ้าเเสงสว่างและปลั๊กไฟ ภายในบริเวณงาน จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ติดต่อ อบจ.สระแก้ว