เรื่อง การปรับปรุงแผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 -2566 (ครั้งที่ 12) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว
เรื่อง การปรับปรุงแผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 -2566 (ครั้งที่ 12) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว

ติดต่อ อบจ.สระแก้ว