การประชุมคณะอนุกรรมการช่วยเหลือประชาชนเพื่อพิจารณาเรื่องทุนการศึกษาของนักเรียนฯ

วันพุธที่ 10 สิงหาคม 2565 เวลา 13.30 น. นายสุรินทร์ แสงทอง ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด รักษาราชการเเทน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการช่วยเหลือประชาชนเพื่อพิจารณาเรื่องทุนการศึกษาของนักเรียน นักศึกษา และผู้ด้อยโอกาสขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว ณ ห้องประชุมข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว (ชั้น 2).

ติดต่อ อบจ.สระแก้ว