อบจ.สระแก้ว รับรายงานตัวพนักงานตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไปที่เข้าปฏิบัติงาน.

วันจันทร์ที่ 15 สิงหาคม 2565 เวลา 09.30 น. นายสุรินทร์ แสงทอง ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด รักษาราชการเเทน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว รับการรายงานตัวและให้โอวาทพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไปที่เข้าปฏิบัติงานใน สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว จำนวน 11 ราย ณ ห้องประชุมข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว (ชั้น 2).

ติดต่อ อบจ.สระแก้ว