อบจ.สระแก้ว เข้าร่วมประชุมชี้แจงแนวทางจัดทำข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนเงินกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานฯ

วันจันทร์ที่ 15 สิงหาคม 2565 เวลา 09.30 น. นายสุรินทร์ แสงทอง ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด รักษาราชการเเทน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว เข้าร่วมประชุมชี้แจงแนวทางจัดทำข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนเงินกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ณ ห้องประชุมข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว (ชั้น3).

ติดต่อ อบจ.สระแก้ว