เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง (หิน) ขนาด 3/8 จำนวน 50 ลบ.ม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง (หิน) ขนาด 3/8 จำนวน 50 ลบ.ม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ติดต่อ อบจ.สระแก้ว