เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อกระเป๋าผ้าขาวม้า จำนวน 100 ใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อกระเป๋าผ้าขาวม้า จำนวน 100 ใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ติดต่อ อบจ.สระแก้ว