เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุอะไหล่เพื่อใช้กับรถขุดไฮโดรลิกส์ ทะเบียน ต 0227 สก จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุอะไหล่เพื่อใช้กับรถขุดไฮโดรลิกส์ ทะเบียน ต 0227 สก จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ติดต่อ อบจ.สระแก้ว