เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อเเบตเตอรี่เพื่อใช้กับเครื่องจักรกลและยานพาหนะ จำนวน 2 คัน รวม 4 ลูก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อเเบตเตอรี่เพื่อใช้กับเครื่องจักรกลและยานพาหนะ จำนวน 2 คัน รวม 4 ลูก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ติดต่อ อบจ.สระแก้ว