อบจ.สระแก้ว จัดการประชุมผู้จัดการทีมและจับสลากแบ่งสายการแข่งขันกีฬา E SPORT.

วันพุธที่ 17 สิงหาคม เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว (ชั้น 3) นายมาฆะ สืบวงศ์ รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว เป็นประธานในการประชุมผู้จัดการทีมและจับสลากแบ่งสายการแข่งขันกีฬา E SPORT.

การแข่งขันกีฬา E SPORT จัดโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว ในระหว่างวันที่ 20-21 สิงหาคม 2565 ณ ห้องโสตทัศนศึกษา อาคารวิทยา-วารี โรงเรียนวัฒนานคร อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เยาวชนและประชาชนในจังหวัดสระแก้วได้มีทักษะในการเล่นกีฬา E SPORT ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ และรู้จักการทำงานเป็นทีม อีกทั้งยังเป็นการยกระดับการพัฒนากีฬาในจังหวัดสระแก้ว.

ติดต่อ อบจ.สระแก้ว