เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษาโต๊ะและเก้าอี้นักเรียน จำนวน 80 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษาโต๊ะและเก้าอี้นักเรียน จำนวน 80 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ติดต่อ อบจ.สระแก้ว