เรื่อง ประกวดราคาจ้างการบริการระบบติดตามการทำงานและเเสดงพิกัดตำเเหน่งระยะไกล สำหรับเครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าชนิดอัตโนมัติ จำนวน 175 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว เรื่อง ประกวดราคาจ้างการบริการระบบติดตามการทำงานและเเสดงพิกัดตำเเหน่งระยะไกล สำหรับเครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าชนิดอัตโนมัติ จำนวน 175 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ติดต่อ อบจ.สระแก้ว