เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเเบตเตอรี่เพื่อใช้กับเครื่องจักรกลและยานพาหนะ จำนวน 3 คัน รวม 3 ลูก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเเบตเตอรี่เพื่อใช้กับเครื่องจักรกลและยานพาหนะ จำนวน 3 คัน รวม 3 ลูก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ติดต่อ อบจ.สระแก้ว