อบจ.สระแก้ว ร่วมพิธีเปิดอาคารที่ทำการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดสระแก้ว

เมื่อวันเสาร์ที่ 27 สิงหาคม 2565 เวลา 10.00 น. นายสุรินทร์ แสงทอง ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด รักษาราชการเเทน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว มอบหมายให้หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ พนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว ร่วมเป็นพิธีเปิดอาคารที่ทำการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดสระแก้ว ณ สำนักงาน สตง. จังหวัดสระแก้ว โดยมีพลเอกชนะทัพ อินทามระ ประธานกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน เป็นประธานในพิธีเปิดอาคารสำนักงานดังกล่าว

ติดต่อ อบจ.สระแก้ว