เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงเครื่องสำรองไฟสำหรับเครื่องแม่ข่าย จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงเครื่องสำรองไฟสำหรับเครื่องแม่ข่าย จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ติดต่อ อบจ.สระแก้ว