เรื่อง สำเนาสัญญาก่อสร้างโครงการจ้างเหมาก่อสร้างโดมอเนกประสงค์ (หลังคาโค้งเมทัลชีสคลุมลานอเนกประสงค์และเวที) โรงเรียนเขาฉกรรจ์วิทยาคม ในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว

สำเนาสัญญาก่อสร้างโครงการจ้างเหมาก่อสร้างโดมอเนกประสงค์ (หลังคาโค้งเมทัลชีสคลุมลานอเนกประสงค์และเวที) โรงเรียนเขาฉกรรจ์วิทยาคม ในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว

ติดต่อ อบจ.สระแก้ว