เรื่อง สำเนาสัญญาจ้างก่อสร้างโครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านใหม่ภาวร หมู่ที่ 2 เข้ากลุ่มบ้านหนองปรือน้อย หมู่ที่ 3 และหมู่ที่ 4 ตำบลสระขวัญ อำเภอสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว เลขที่23/2565

เรื่อง สำเนาสัญญาจ้างก่อสร้างโครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านใหม่ภาวร หมู่ที่ 2 เข้ากลุ่มบ้านหนองปรือน้อย หมู่ที่ 3 และหมู่ที่ 4 ตำบลสระขวัญ อำเภอสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว เลขที่23/2565

ติดต่อ อบจ.สระแก้ว