เรื่อง งานจ้างก่อสร้างโครงการยกระดับการปลูกพืชสมุนไพร แปรรูปสมุนไพรของวิสาหกิจชุมชนข้าวรวงเเก้ว บ้านนาตอ ตำบลโคกปี่ฆ้อง อำเภอเมืองสระเเก้ว จังหวัดสระเเก้ว กิจกรรมก่อสร้างอาคาร โรงผลิตสมุนไพร จำนวน 1 หลัง และจัดซื้อเครื่องบดผงสมุนไพร จำนวน 1 เครื่อง

ตารางเเสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง งานจ้างก่อสร้างโครงการยกระดับการปลูกพืชสมุนไพร แปรรูปสมุนไพรของวิสาหกิจชุมชนข้าวรวงเเก้ว บ้านนาตอ ตำบลโคกปี่ฆ้อง อำเภอเมืองสระเเก้ว จังหวัดสระเเก้ว กิจกรรมก่อสร้างอาคาร โรงผลิตสมุนไพร จำนวน 1 หลัง และจัดซื้อเครื่องบดผงสมุนไพร จำนวน 1 เครื่อง

ติดต่อ อบจ.สระแก้ว