เรื่อง ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการยกระดับการปลูกพืชสมุนไพร แปรรูปสมุนไพรวิสาหกิจชุมชนสมุนไพรบ้านใหม่คลองยาง ตำบลซับมะกรูด อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว กิจกรรมก่อสร้างอาคารโรงผลิตพืชสมุนไพร จำนวน 1 หลัง และจัดซื้อเครื่องบดผงสมุนไพร จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว เรื่อง ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการยกระดับการปลูกพืชสมุนไพร แปรรูปสมุนไพรวิสาหกิจชุมชนสมุนไพรบ้านใหม่คลองยาง ตำบลซับมะกรูด อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว กิจกรรมก่อสร้างอาคารโรงผลิตพืชสมุนไพร จำนวน 1 หลัง และจัดซื้อเครื่องบดผงสมุนไพร จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ติดต่อ อบจ.สระแก้ว