เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อโทรทัศน์ เเอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV จำนวน 10 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อโทรทัศน์ เเอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV จำนวน 10 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ติดต่อ อบจ.สระแก้ว