เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้ออะไหล่ยานพาหนะและเครื่องจักรกล จำนวน 3 คัน รวม 24 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้ออะไหล่ยานพาหนะและเครื่องจักรกล จำนวน 3 คัน รวม 24 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ติดต่อ อบจ.สระแก้ว