อบจ.สระแก้ว พร้อมสนับสนุนและผลักดันการพัฒนากีฬาจังหวัดสระแก้ว

วันอังคารที่ 13 กันยายน 2565 เวลา 09.00 น. นายมาฆะ สืบวงศ์ รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว ลงตรวจเยี่ยมสนามฟุตบอล/สระว่ายน้ำองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว พร้อมเร่งปรับปรุงสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับนักกีฬา,ผู้เข้าชม/ด้านความสะอาด/และซ่อมแซมวัสดุอุปกรณ์ที่ชำรุดเสียหาย เพื่อสำรวจดูความพร้อมและวางแผนพัฒนาที่จะก่อให้เกิดความคุ้มค่าของงบประมาณที่นำมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด รวมทั้งสามารถพัฒนามาตรฐานทางการกีฬาและคุณภาพของนักกีฬาในจังหวัดสระแก้ว ให้สามารถแข่งขันได้ในระดับประเทศและนานาชาติ ณ สนามฟุตบอล และสระว่ายน้ำ สนามกีฬากลางองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว.

ติดต่อ อบจ.สระแก้ว