เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการถ่ายเอกสารเเละจัดทำรูปเล่มข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จำนวน 100 เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการถ่ายเอกสารเเละจัดทำรูปเล่มข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จำนวน 100 เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ติดต่อ อบจ.สระแก้ว