เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อม้าหิน ชนิดขัดสำเร็จรูป จำนวน 25 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อม้าหิน ชนิดขัดสำเร็จรูป จำนวน 25 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ติดต่อ อบจ.สระแก้ว