เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมปรับปรุงรถโดยสารปรับอากาศ ทะเบียน 40-0035 สก จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมปรับปรุงรถโดยสารปรับอากาศ ทะเบียน 40-0035 สก จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ติดต่อ อบจ.สระแก้ว