เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อเเบตเตอรี่เพื่อใช้กับรถกวาดขยะดูดฝุ่น ทะเบียน 80-8600 สก จำนวน 2 ลูก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อเเบตเตอรี่เพื่อใช้กับรถกวาดขยะดูดฝุ่น ทะเบียน 80-8600 สก จำนวน 2 ลูก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ติดต่อ อบจ.สระแก้ว