ร่วมรับฟังการนำเสนอการประเมินศักยภาพตามโครงการพัฒนาต้นแบบโรงเรียนสาธิต สังกัด อบจ.สระแก้ว

วันพฤหัสบดีที่ 15 กันยายน 2565 เวลา 10.30 น. นายมาฆะ สืบวงศ์ รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด รักษาราชการเเทนปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด รักษาราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว พร้อมด้วย นายสนธิเดซ เทียนทอง ผู้แทนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว,หัวหน้าส่วนราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว,นายจิรศักดิ์ ศรีทองคำ ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนวัฒนานคร,และนายประหยัด แก้วพิลึก ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนชุมชนบ้านโนนจิก ร่วมรับฟังการนำเสนอการประเมินศักยภาพตามโครงการพัฒนาต้นแบบโรงเรียนสาธิต สังกัด อบจ.สระแก้ว ณ ห้องประชุมข้าราชการ อบจ.สระแก้ว (ชั้น 3).

ติดต่อ อบจ.สระแก้ว