เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างเหมาบริการดูเเลระบบ emergency telemedicine ในรถพยาบาลขั้นสูง จำนวน 12 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างเหมาบริการดูเเลระบบ emergency telemedicine ในรถพยาบาลขั้นสูง จำนวน 12 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ติดต่อ อบจ.สระแก้ว