โรงเรียนวัฒนานคร สังกัด อบจ.สระแก้ว เตรียมความพร้อมตามโครงการพัฒนาต้นแบบโรงเรียนสาธิตสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว

วันอังคารที่ 20 กันยายน 2565 การทำความรู้จักโรงเรียนวัฒนานคร สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว ได้ดีที่สุด คือการเยี่ยมชมโรงเรียน เพื่อที่จะได้สัมผัสบรรยากาศจริงและเห็นพื้นที่ รวมถึงสภาพแวดล้อมทั้งหมดของโรงเรียนวัฒนานคร สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว.

เวลา 10.00 น. นายสุรินทร์ แสงทอง ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด รักษาราชการเเทน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว แวะเยี่ยมชมโรงเรียนวัฒนานคร สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว โดยมี นายจิรศักดิ์ ศรีทองคำ ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนวัฒนานคร พาเยี่ยมชมโดยรอบบริเวณพื้นที่โรงเรียน เพื่อเตรียมความพร้อมตามโครงการพัฒนาต้นแบบโรงเรียนสาธิตสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว ณ โรงเรียนวัฒนานคร สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว.

ติดต่อ อบจ.สระแก้ว