การพิจารณากลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ในสังกัด อบจ.สระแก้ว

วันพุธที่ 21 กันยายน 2565 เวลา 14.30 น. นายสุรินทร์ แสงทอง ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด รักษาราชการเเทน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว เป็นประธานการประชุมการพิจารณากลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 2 ณ ห้องประชุมข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว (ชั้น 3).

ติดต่อ อบจ.สระแก้ว