เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการเก็บขยะภายในบริเวรตลาดโรงเกลือ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการเก็บขยะภายในบริเวรตลาดโรงเกลือ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ติดต่อ อบจ.สระแก้ว