โครงการทุนการศึกษาสำหรับเด็กนักเรียน นักศึกษา และผู้ด้อยโอกาสขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว ประจำปีการศึกษา 2565

วันเสาร์ที่ 24 กันยายน 2565 เวลา 10.00 น. นายสุรินทร์ แสงทอง ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด รักษาราชการเเทน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว มอบหมายให้ นายมาฆะ สืบวงศ์ รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว เป็นประธานพร้อมให้โอวาทแก่นักเรียน นักศึกษา ผู้ที่ได้รับทุนการศึกษาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว และร่วมลงนามในการทำสัญญาผู้มีสิทธิรับทุนการศึกษา โครงการทุนการศึกษาสำหรับเด็กนักเรียน นักศึกษา และผู้ด้อยโอกาสขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว ประจำปีการศึกษา 2565 ณ ห้องประชุมข้าราชการ อบจ.สระแก้ว (ชั้น 3).

ติดต่อ อบจ.สระแก้ว