เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสนามกอล์ฟ ตำบลท่าเกษม อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสนามกอล์ฟ ตำบลท่าเกษม อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ติดต่อ อบจ.สระแก้ว