นายก อบจ.สระแก้ว ร่วมประชุมคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว

วันพุธที่ 5 ตุลาคม 2565 เวลา 11.00 น. นางขวัญเรือน เทียนทอง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว ประชุมคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว เพื่อเร่งขับเคลื่อนภารกิจต่างๆยกระดับด้านการศึกษา เศรษฐกิจ การเกษตร รวมถึงแก้ไขปัญหาความยากจนของประชาชนในจังหวัดสระแก้ว ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว.

ติดต่อ อบจ.สระแก้ว