คณะผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว เข้าพบนายกฯ

วันพฤหัสบดีที่ 6 ตุลาคม 2565 เวลา 14.00 น. คณะผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว เข้าพบนายกขวัญเรือน เทียนทอง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว พบปะพูดคุยติดตามนโยบายการพัฒนาด้านการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้วในทุกๆด้านและเน้นย้ำด้านความปลอดภัยในสถานศึกษาฯเป็นอันดับหนึ่ง ณ ห้องประชุมข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว (ชั้น 2).

ติดต่อ อบจ.สระแก้ว