วันออกพรรษา ๒๕๖๕ ตรงกับวันขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๑๑

วันออกพรรษา ๒๕๖๕ ตรงกับวันขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๑๑ ถือว่าเป็นวันสิ้นสุดการจำพรรษาของพระภิกษุสามเณรตลอดระยะเวลา ๓ เดือน และนับว่าเป็นอีกหนึ่งวันที่มีประเพณีอันงดงามที่อยู่คู่กับคนไทยมาช้านาน
.
ข้อควรปฏิบัติของชาวพุทธในวันออกพรรษา

  • ฟังพระธรรมเทศนา รักษาศีล ถวายสังฆทาน ถวายภัตตาหาร หรือจัดดอกไม้ ธูป เทียน ไปบูชาที่วัด
  • ร่วมกุศลธรรม “ตักบาตรเทโว” ในวันพระใหญ่
  • ทำบุญตักบาตรอุทิศส่วนกุศลให้แก่ครอบครัว ญาติพี่น้องผู้ล่วงลับ
  • ปัดกวาดบ้านเรือนให้สะอาด และสถานที่สำคัญทางพระพุทธศาสนา
  • ละเว้นอบายมุข รวมทั้งละเว้นการฆ่าสัตว์และบริโภคเนื้อสัตว์
ติดต่อ อบจ.สระแก้ว