การประชุมซักซ้อมแนวทางปฎิบัติการดำเนินงานโครงการสถานีพลังงานชุมชน อบจ.สระแก้ว ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕

วันอังคารที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๐.๐๐ น. รองฯอรนุช ไวนุสิทธิ์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว เป็นประธานการประชุมซักซ้อมแนวทางปฎิบัติการดำเนินงานโครงการสถานีพลังงานชุมชนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ ณ ห้องประชุมข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว (ชั้น ๓).

ติดต่อ อบจ.สระแก้ว