การจับฉลากเพื่อขึ้นบัญชีสำรองตัวแทนจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาล ของจังหวัดสระแก้ว

วันพุธที่ 19 ตุลาคม 2565 เวลา 10.00 น. นางขวัญเรือน เทียนทอง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว เป็นประธานในพิธี จับฉลากเพื่อขึ้นบัญชีสำรองตัวแทนจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาล ของจังหวัดสระแก้ว ณ อาคารโดมอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว.

ติดต่อ อบจ.สระแก้ว