ประชุมผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือนตุลาคม 2565.

วันพฤหัสบดีที่ 20 ตุลาคม 2565 เวลา 09.00 น. นางขวัญเรือน เทียนทอง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว ร่วมประชุมผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือนตุลาคม 2565 โดยมี นายปริญญา โพธิสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว เป็นประธานในการประชุม ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว.

ติดต่อ อบจ.สระแก้ว