การประชุมติดตาม และรายงานผลการดำเนินงาน คณะผู้บริหาร และหัวหน้าส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว ครั้งที่ 3/256.

วันอังคารที่ 25 ตุลาคม 2565 เวลา 13.30 น. นางขวัญเรือน เทียนทอง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว เป็นประธานการประชุมติดตาม และรายงานผลการดำเนินงาน คณะผู้บริหาร และหัวหน้าส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว ครั้งที่ 3/256 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว (ชั้น3).

ติดต่อ อบจ.สระแก้ว