การประชุมคณะกรรมการข้าราชการ อบจ.สระแก้ว 10/2565

วันพุธที่ 26 ตุลาคม 2565 เวลา 11.00 น. นายปริญญา โพธิสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว (ก.จ.จ.) ครั้งที่ 10/2565 โดยมี นางขวัญเรือน เทียนทอง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด เข้าร่วมประชุมพร้อมด้วยคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว (ชั้น 3).

ติดต่อ อบจ.สระแก้ว