#บ้านเลขที่๘๘๘๘

#บ้านเลขที่๘๘๘๘ เมื่อวันศุกร์ที่ 21 ตุลาคม 2565 เวลา 17.00 น. แนะนำในส่วนบริเวณด้านหลัง สนง.องค์การบริหารส่วนจังหวัสระแก้ว.
-ภูมิทัศน์ // คือส่วนสำคัญที่กำลังปรับปรุงสภาพแวดล้อม (ตัดแต่งกิ่งต้นไม้) โดยรอบเตรียมพร้อมเปิดเป็นแหล่งเช็คอินของจังหวัดสระแก้ว สถานที่พักผ่อนหย่อนใจ/สถานที่ออกกำลังกายของชาวจังหวัดสระแก้วและแขกผู้มาเยือนฯ ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว.

{ #บ้านเลขที่๘๘๘๘ //เป็นคอลัมน์ใหม่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว ที่จัดทำขึ้นโดย #ทีมประชาสัมพันธ์อบจ_สระแก้ว (กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ อบจ.สระแก้ว) เป็นคอลัมน์เล็กๆที่แนะนำส่วนประกอบและสถานที่ต่างๆภายในพื้นที่ของสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่เดินทางมาติดต่อราชการ/ประสานขอความช่วยเหลือ/ขอคำแนะนำ/ที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชน สะดวกและรวดเร็วภายใต้คำพูดของ นางขวัญเรือน เทียนทอง นายกองค์การบริการส่วนจังหวัดสระแก้ว ที่ว่า “ทำงานด้วยความสุข” }

ติดต่อ อบจ.สระแก้ว