อาจารย์ทอง (ทรัพยากรน้ำ)พร้อมคณะ เข้าพบนายก อบจ.สระแก้ว

วันพฤหัสบดีที่ 27 ตุลาคม 2565 เวลา 13.30 น. นางขวัญเรือน เทียนทอง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว มอบหมายให้ รองฯอรนุช ไวนุสิทธิ์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว พร้อมสมาชิกสภาฯ,หัวหน้าส่วนราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว ร่วมให้การต้อนรับ อาจารย์ทอง (ทรัพยากรน้ำ)พร้อมคณะ เข้าพบร่วมพูดคุยถึงแนวทางการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง/แหล่งกักเก็บน้ำตามธรรมชาติ เพื่อประโยชน์ต่อจังหวัดสระแก้วทั้งด้านการเกษตรและด้านอุปโภคบริโภค.

ติดต่อ อบจ.สระแก้ว