นายก อบจ.สระแก้ว ร่วมให้การต้อนรับผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ

วันอังคารที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๐๐ น. นางขวัญเรือน เทียนทอง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว พร้อมคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว ร่วมให้การต้อนรับ นายธฤติ ประสานสอน ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมคณะ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว.

ติดต่อ อบจ.สระแก้ว