โครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโคกสว่าง-บ้านหนองเรือ อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว

วันอังคารที่ 1 พฤศจิกายน 2565 นางขวัญเรือน เทียนทอง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว มอบหมาย ผู้อำนวยการกองช่าง และเจ้าหน้าที่ กองช่าง อบจ.สระแก้ว เข้าสำรวจพื้นที่ตามโครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก ที่บ้านโคกสว่าง หมู่ที่ 2 ตำบลหนองหมากฝ้าย เชื่อมบ้านหนองเรือ ตำบลหนองน้ำใส อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว

ติดต่อ อบจ.สระแก้ว