เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับโรงเรียนชุมชนบ้านโนนจิกและโรงเรียนบ้านนางาม จำนวน 6,138 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับโรงเรียนชุมชนบ้านโนนจิกและโรงเรียนบ้านนางาม จำนวน 6,138 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ติดต่อ อบจ.สระแก้ว