ประชุมคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการ อบจ.สระแก้ว 8/2565

วันศุกร์ที่ 11 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว (ชั้น 3) นางขวัญเรือน เทียนทอง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว มอบหมายให้ นายวิโรจน์ งามสุคนธ์รัตนารองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว เป็นประธานในการประชุมคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการ อบจ.สระแก้ว ประจำเดือนพฤศจิกายน 2565 ครั้งที่ 8/2565 โดยมีคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และผู้อำนวยการสถานศึกษาในสังกัด อบจ.สระแก้ว เข้าร่วมประชุม เพื่อรายงานความคืบหน้าตามภารกิจงานและผลการดำเนินงานในรอบเดือนตุลาคม 2565 ที่ผ่านมา.

ติดต่อ อบจ.สระแก้ว