เรื่อง แจ้งประกาศคณะกรรมการว่าด้วยฉลาก ให้สินค้าที่มีรังสีอัลตราไวโอเลต ความยาวคลื่นช่วงซี (Utraviolet C หรือ UV-C) เป็นสินค้าที่ควบคุมฉลาก

แจ้งประกาศคณะกรรมการว่าด้วยฉลาก เรื่อง ให้สินค้าที่มีรังสีอัลตราไวโอเลต ความยาวคลื่นช่วงซี (Utraviolet C หรือ UV-C) เป็นสินค้าที่ควบคุมฉลาก

ติดต่อ อบจ.สระแก้ว