อบจ.สระแก้ว เร่งปรับปรุงซ่อมแซมถนนสาย บ.บึงตากวน อ.ตาพระยา จ.สระแก้ว

เมื่อวันที่ 11-17 พฤศจิกายน 2565 นางขวัญเรือน เทียนทอง นายก อบจ.สระแก้ว มอบหมายให้ กองช่าง อบจ.สระแก้ว ลงพื้นที่ซ่อมแซมถนนสาย บ.บึงตากวน อ.ตาพระยา จ.สระแก้ว (ในขั้นตอนเปิดแผล/ลงหินบดอัด/พายโค๊ช) เพื่อให้ประชาชนได้สัญจรด้วยความสะดวก และปลอดภัย.
ติดต่อ อบจ.สระแก้ว